۱. به‌روز‌رسانی‌های خودکار نرم‌افزار را به‌کار اندازید

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای حفظ امنیت رله‌تان وجود دارد، نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی به‌موقع و ترجیحاً خودکار است تا آن را فراموش نکنید. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی خودکار نرم‌افزار را برای سیستم‌عامل خود به‌کار اندازید.

۲. tor را نصب کنید

برای نصب بستهٔ tor در Void Linux، لطفاً این را اجرا کنید:

# xbps-install -S tor

۳. ‎/etc/tor/torrc را پیکربندی کنید

فایل پیکربندی ‎/etc/tor/torrc را در جای خود قرار دهید

Nickname   myNiceRelay # را به چیزی که دوست دارید تغییر دهید ‎«‏myNiceRelay»
ContactInfo  your@e-mail # ایمیل خود را بنویسید و آگاه باشید که (عمومی) منتشر خواهد شد
ORPort    443     # اگر بخواهید ممکن است از درگاه دیگری استفاده کنید
ExitRelay   0
SocksPort   0
Log notice  syslog
DataDirectory /var/lib/tor
User     tor

۴. tor را به‌کار انداخته و شروع کنید

متمایز از اکثر توزیع‌های اخیر، Void Linux از systemd استفاده نمی‌کند؛ به‌جای آن از runit استفاده می‌کند.

برای به‌کار انداختن سرویس tor در یک سامانهٔ راه‌اندازی‌شده:

# ln -s /etc/sv/tor /var/service/.

هنگامی که خدمات را به‌کار انداختید، به‌طور خودکار شروع‌به‌کار می‌کند. اگر قبلاً daemon ‏tor را راه‌اندازی کرده و تغییراتی در پیکربندی‌های آن ایجاد کرده‌اید، می‌توانید آن را با استفاده از این (آمده در زیر) دوباره راه‌اندازی کنید:

# sv restart tor

۵. نکات پایانی

اگر در راه‌اندازی پل خود مشکل دارید، به بخش راهنمای ما‏ نگاهی بیندازید. اگر پل شما درحال اجرا است، نکات پس از نصب‏ را وارسی کنید.