۱. به‌روز‌رسانی‌های خودکار نرم‌افزار را به‌کار اندازید

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای حفظ امنیت رله‌تان وجود دارد، نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی به‌موقع و ترجیحاً خودکار است تا آن را فراموش نکنید. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی خودکار نرم‌افزار‏ را برای سیستم‌عامل خود به‌کار اندازید.

۲. مخزن پروژهٔ Tor را پیکربندی کنید

پیکربندی مخزن پروژهٔ Tor برای Fedora اساساً متشکل از راه‌اندازی ‎/etc/yum.repos.d/Tor.repo با محتوای زیر است:

[tor]
name=Tor for Fedora $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/fedora/public_gpg.key
cost=100

اطلاعات بیشتر در این مورد را می‌توانید اینجا پیدا کنید.

۳. نصب بسته

بستهٔ tor را نصب کنید:

# dnf install tor

۴. فایل پیکربندی

فایل پیکربندی ‎/etc/tor/torrc را در جای خود قرار دهید:

Nickname   myNiceRelay # را به چیزی که دوست دارید تغییر دهید ‎«‏myNiceRelay»
ContactInfo  your@e-mail # ایمیل خود را بنویسید و آگاه باشید که (عمومی) منتشر خواهد شد
ORPort    443     # اگر بخواهید ممکن است از درگاه دیگری استفاده کنید
ExitRelay  0
SocksPort  0

۵. خدمات را راه‌اندازی کنید

# systemctl enable --now tor

۶. نکات پایانی

اگر در تنظیم رلهٔ خود مشکل دارید، به بخش راهنمای‏ ما نگاهی بیندازید. اگر رلهٔ شما اکنون درحال اجرا است، یادداشت‌های پس از نصب‏ را وارسی کنید.