۱. به‌روز‌رسانی‌های خودکار نرم‌افزار را به‌کار اندازید

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای حفظ امنیت رله‌تان وجود دارد، نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی به‌موقع و ترجیحاً خودکار است تا آن را فراموش نکنید. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی خودکار نرم‌افزار‏ را برای سیستم‌عامل خود به‌کار اندازید.

۲. epel-release را نصب کنید

برای نصب بستهٔ tor روی CentOS/‫RHEL، باید ابتدا مخزن EPEL را نصب کنید:

# yum install epel-release

نسخه‌های اخیر CentOS/RHEL از dnf به‌جای yum استفاده می‌کنند:

# dnf install epel-release

اگر از نسخهٔ اخیری استفاده می‌کنید که از dnf استفاده می‌کند، لطفاً از آن برای ‌گام‌های زیر استفاده کنید، در جایی که yum در این راهنمای راه‌اندازی فراخوانی می‌شود.

۳. مخزن پروژهٔ Tor را پیکربندی کنید

پیکربندی مخزن پروژهٔ Tor برای CentOS/‫RHEL اساساً شامل تنظیم ‎/etc/yum.repos.d/Tor.repo با محتوای زیر است:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

اطلاعات بیشتر در این مورد را می‌توانید اینجا پیدا کنید.

۴. نصب بسته

هنگامی که با EPEL و مخزن‌ها Tor تنظیم کردید، می‌توانید بسته را نصب کنید:

# yum install tor

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام نصب اولین بسته از مخزن EPEL، از شما در مورد تأیید کلید امضای GPG‏ EPEL پرسیده می‌شود. لطفاً مطمئن شوید که این کلیدها با کلیدهای موجود در وب‌سایت پروژهٔ Fedora مطابقت دارند. این اتفاق دوباره هنگام اولین نصب بسته‌ها از مخزن Tor اتفاق خواهد افتاد- دوباره باید از مطابقت کلید اطمینان حاصل کنید.

۵. فایل پیکربندی

فایل پیکربندی ‎/etc/tor/torrc را در جای خود قرار دهید:

Nickname   myNiceRelay # را به چیزی که دوست دارید تغییر دهید ‎«‏myNiceRelay»
ContactInfo  your@e-mail # ایمیل خود را بنویسید و آگاه باشید که (عمومی) منتشر خواهد شد
ORPort    443     # اگر بخواهید ممکن است از درگاه دیگری استفاده کنید
ExitRelay  0
SocksPort  0

۶. tor را به‌کار انداخته و شروع کنید

نسخه‌های اخیر OS CentOS/RHEL که به‌همراه systemd عرضه می‌شوند:

# systemctl enable --now tor

اگر باید از نسخهٔ قدیمی‌تری مانند CentOS/RHEL 6 استفاده کنید، به این صورت خواهد بود:

# service tor enable
# service tor start

۷. نکات پایانی

اگر در تنظیم رلهٔ خود مشکل دارید، به بخش راهنمای‏ ما نگاهی بیندازید. اگر رلهٔ شما اکنون درحال اجرا است، یادداشت‌های پس از نصب‏ را وارسی کنید.