۱. به‌روز‌رسانی‌های خودکار نرم‌افزار را به‌کار اندازید

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای حفظ امنیت رله‌تان وجود دارد، نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی به‌موقع و ترجیحاً خودکار است تا آن را فراموش نکنید. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی خودکار نرم‌افزار را برای سیستم‌عامل خود به‌کار اندازید.

۲. tor را نصب کنید

برای نصب بستهٔ tor در Arch Linux، لطفاً دستور زیر را اجرا کنید:

# pacman -Syu tor

۳. ‎/etc/tor/torrc را پیکربندی کنید

فایل پیکربندی ‎/etc/tor/torrc را در جای خود قرار دهید

Nickname   myNiceRelay # را به چیزی که دوست دارید تغییر دهید ‎«‏myNiceRelay»
ContactInfo  your@e-mail # ایمیل خود را بنویسید و آگاه باشید که (عمومی) منتشر خواهد شد
ORPort    443     # اگر بخواهید ممکن است از درگاه دیگری استفاده کنید
ExitRelay   0
SocksPort   0
Log notice  syslog
DataDirectory /var/lib/tor
User     tor

۴. tor را به‌کار انداخته و شروع کنید

# systemctl enable --now tor
... or restart it if it was running already, so configurations take effect
# systemctl restart tor

۵. نکات پایانی

اگر در راه‌اندازی پل خود مشکل دارید، به بخش راهنمای ما‏ نگاهی بیندازید. اگر پل شما درحال اجرا است، نکات پس از نصب‏ را وارسی کنید.