۱. به‌روز‌رسانی‌های خودکار نرم‌افزار را به‌کار اندازید

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که برای حفظ امنیت رله‌تان وجود دارد، نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی به‌موقع و ترجیحاً خودکار است تا آن را فراموش نکنید. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا به‌روز‌رسانی خودکار نرم‌افزار را برای سیستم‌عامل خود به‌کار اندازید.

۲. pkg_add را تنظیم کنید

نسخه‌های مدرن سیستم‌عامل NetBSD می‌توانند برای استفاده از pkgin تنظیم شوند، که قسمتی از نرم‌افزاری بوده که هدف آن مانند apt یا yum برای مدیریت بسته‌های دودویی pkgsrc است. ما تنظیمات آن را در اینجا پوشش نمی‌دهیم، و به‌جای آن انتخاب می‌کنیم تا از pkg_add ساده استفاده کنیم.

# echo "PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/$(uname -m)/$(uname -r)/All" > /etc/pkg_install.conf

۳. نصب بسته

بستهٔ NetBSD ‏tor را نصب کنید:

# pkg_add tor

۴. فایل پیکربندی

فایل پیکربندی ‎/usr/pkg/etc/tor/torrc را در جای خود قرار دهید:

Nickname   myNiceRelay # را به چیزی که دوست دارید تغییر دهید ‎«‏myNiceRelay»
ContactInfo  your@e-mail # ایمیل خود را بنویسید و آگاه باشید که (عمومی) منتشر خواهد شد
ORPort    443     # اگر بخواهید ممکن است از درگاه دیگری استفاده کنید
ExitRelay  0
SocksPort  0
Log notice syslog

۵. خدمات را راه‌اندازی کنید

ما اینجا tor را تنظیم می‌کنیم تا در هنگام راه‌اندازی آغاز شده و برای اولین بار فراخوانی شود:

# ln -sf /usr/pkg/share/examples/rc.d/tor /etc/rc.d/tor
# echo "tor=YES" >> /etc/rc.conf
# /etc/rc.d/tor start

۶. نکات پایانی

اگر در تنظیم رلهٔ خود مشکل دارید، به بخش راهنمای‏ ما نگاهی بیندازید. اگر رلهٔ شما اکنون درحال اجرا است، یادداشت‌های پس از نصب‏ را وارسی کنید.