1. Otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirin

Aktarıcınızı korumak için en önemli şeylerden biri, güvenlik güncellemelerini zamanında yüklemektir. Güncellemeler ideal olarak otomatik yüklenmelidir böylece unutulmazlar. İşletim sisteminizde otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirmek için yönergeleri izleyin.

2. epel-release kurun

CentOS/RHEL üzerine tor paketini kurmak için önce EPEL deposunu kurmalısınız:

# yum install epel-release

Son CentOS/RHEL sürümlerinde, yum yerine dnf kullanılıyor:

# dnf install epel-release

dnf bulunan yeni bir sürüm kullanıyorsanız, bu kurulum rehberinde aşağıdaki adımlarda yum yerine kullanarak ilerleyin.

3. Tor Project deposunu yapılandırın

Tor Project CentOS/RHEL deposunu yapılandırmak, temel olarak/etc/yum.repos.d/Tor.repo dosyasını şu içerikle hazırlamaktır:

[tor]
name=Tor for Enterprise Linux $releasever - $basearch
baseurl=https://rpm.torproject.org/centos/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.torproject.org/centos/public_gpg.key
cost=100

Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

4. Paket kurulumu

EPEL ve Tor depoları ile ayarlandıktan sonra, artık paketi kurabilirsiniz:

# yum install tor

EPEL deposundan ilk paketi kurarken, EPEL GPG imzalama anahtarını doğrulamanızın isteneceğini unutmayın. Lütfen anahtarların Fedora Projesi sitesinde bulunan anahtarlar ile eşleştiğinden emin olun. Bu durum, paketleri Tor deposundan ilk kez kurarken de olur. Yine de anahtarların eşleştiğinden emin olmalısınız.

5. Yapılandırma dosyası

/etc/tor/torrc yapılandırma dosyasını yerine taşıyın:

Nickname  myNiceRelay  # "myNiceRelay" adını istediğiniz gibi değiştirin
ContactInfo e-posta@adresiniz  # E-posta adresinizi yazın ve yayınlanacağının farkında olun
ORPort   443      # İsterseniz farklı bir bağlantı noktası kullanabilirsiniz
ExitRelay  0
SocksPort  0

6. tor etkinleştirin ve başlatın

systemd ile birlikte gelen son CentOS/RHEL işletim sistemi sürümleri:

# systemctl enable --now tor

CentOS/RHEL 6 gibi daha eski bir sürüm kullanıyorsanız, şöyle olacak:

# service tor enable
# service tor start

7. Son notlar

Aktarıcınızı kurmakta sorun yaşıyorsanız yardım bölümüne bakabilirsiniz. Aktarıcınız çalışıyorsa, kurulum sonrası bölümüne bakın.