تبریک!

اگر به این نقطه رسیده‌اید، به این معنی است که پل obfs4 شما درحال اجرا است و توسط BridgeDB بین کاربران سانسورشده توزیع می‌شود. توجه داشته باشید که ممکن است چندین روز یا هفته طول بکشد تا مجموعه‌ای ثابت از کاربران را مشاهده کنید، بنابراین اگر فوراً اتصالات کاربر را مشاهده نمی‌کنید، دلسرد نشوید. BridgeDB از شش باکِت برای توزیع پل استفاده می‌کند: HTTPS،‏ Moat،‏ ایمیل، Telegram،‏ تنظیمات، و دستی. برخی از باکِت‌ها بیشتر از سایرین استفاده می‌شوند، که روی زمان مشاهده پل شما از سوی کاربران نیز تأثیر می‌گذارد. می‌توانید به‌صورت دستی روش توزیع پل خود را تغییر دهید. در نهایت، تعداد کاربران پل زیادی وجود ندارد، بنابراین نمی‌توانید انتظار داشته باشید که پل شما به اندازه یک رله محبوب باشد.

اگر می‌خواهید به‌صورت دستی به پل خود متصل شوید، باید گواهی obfs4 پل را بدانید. فایل obfs4_bridgeline.txt را ببینید، که در شاخهٔ داده‌های Tor یافت می‌شود، برای مثال، در ‏‎/var/lib/tor/pt_state/obfs4_bridgeline.txt‏ Debian/Ubuntu یا ‎/var/db/tor/pt_state/ obfs4_bridgeline.txt‏ FreeBSD.

یا هنگام استفاده از Docker، از دستور زیر برای بازیابی سطر حاوی نشانی پل استفاده کنید:

docker exec CONTAINER_ID get-bridge-line

کل سطر حاوی نشانی پل را در مرورگر Tor قرار دهید:

Bridge obfs4 <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> cert=<CERTIFICATE> iat-mode=0

You'll need to replace <IP ADDRESS>, <PORT>, and <FINGERPRINT> with the actual values, which you can find in the tor log. Make sure to use your server's identity key fingerprint for <FINGERPRINT>, not <HASHED FINGERPRINT> or the ed25519 key; and that <PORT> is the obfs4 port you chose - and not the OR port.

در نهایت، می‌توانید استفاده از پل obfs4 خود در جستجوی رله را پایش کنید. فقط <HASHED FINGERPRINT> پل خود را در فرم وارد کرده و روی «جستجو» کلیک کنید. پس از راه‌اندازی پل، تقریباً سه ساعت طول می‌کشد تا پل در جستجوی رله نمایش داده شود.