توجه: فقط در صورتی باید پل Windows را اجرا کنید که بتوانید آن را ۲۴/۷ اجرا کنید. اگر اپراتور قادر به تضمین آن نباشد، یک Snowflake راه بهتری برای همکاری (هم‌بخشی) در منابع است.

۱. Windows Expert Bundle و مرورگر Tor را بارگیری کنید

باید موارد پنهان و پسوند‌های نام فایل را از حالت مخفی خارج کنید. در پنجره کاوشگر (Explorer window) خود، در سمت چپ بالا، روی زبانهٔ نما (View) کلیک کنید. در قسمت نشان دادن/پنهان‌کردن (Show/hide) انتها سمت راست، کادر موارد پنهان شده (Hidden items) را علامت بزنید؛ کادر پسوند‌های نام فایل (File name extensions) را علامت بزنید.

۲. فایل‌ها را بسازید و جابه‌جا کنید

پوشهٔ Tor را روی دسکتاپ خود باز کنید. روی tor.exe دوبار کلیک کنید. هنگامی که خط فرمان این عبارت را نشان داد: [notice] Bootstrapped 100% (done): Done پنجره را ببندید. این عمل، پوشهٔ C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ را ایجاد می‌کند (جایی که <user> نام کاربری شما است).

از پوشهٔ Tor روی دسکتاپ خود، همه فایل‌های ‎.dll و ‎.exe را انتخاب کرده و آنها را در پوشه C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ بریده (cut) و جای‌گذاری کنید.

پوشه Data را روی دسکتاپ خود باز کنید. در داخل آن پوشهٔ Tor، هر دو geoip و geoip6 را انتخاب کرده و آن‌ها را در پوشهٔ C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ بریده (cut) و جای‌گذاری کنید.

به C:\Users\<user>\Desktop\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Tor\PluggableTransports بروید. فایل obfs4proxy.exe را در پوشه C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ بریده (cut) و جای‌گذاری کنید.

۳. فایل پیکربندی Tor خود را ایجاد و ویرایش کنید

در پوشهٔ C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ در فضای خالی راست کلیک کرده و New > Text Document را انتخاب کنید. فایل را بدون هیچ پسوندی، torrc نام‌گذاری کنید.

روی فایل torrc دوبار کلیک کنید. وقتی از شما پرسیده شد چگونه می‌خواهید این فایل را باز کنید؟، Notepad را انتخاب کنید. موارد زیر را اضافه کنید:

Log notice file C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\notice.log
GeoIPFile C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\geoip
GeoIPv6File C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\geoip6

BridgeRelay 1

# «TODO1» را با درگاه Tor منتخب خود جایگزین کنید.
# این درگاه باید از بیرون دسترس‌پذیر باشد.
# از درگاه ۹۰۰۱ اجتناب کنید چون عموماً با Tor مرتبط است و سانسور کنندگان ممکن است اینترنت را برای این درگاه پویش (scan) کنند.
ORPort TODO1

ServerTransportPlugin obfs4 exec C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\obfs4proxy.exe

# «TODO2» را با درگاه obfs4 منتخب خود جایگزین کنید.
# این درگاه باید از بیرون دسترس‌پذیر بوده و باید از درگاه مشخص‌شده برای ORPort متفاوت باشد.
# از درگاه ۹۰۰۱ اجتناب کنید چون عموماً با Tor مرتبط است و سانسور کنندگان ممکن است اینترنت را برای این درگاه پویش (scan) کنند.
ServerTransportListenAddr obfs4 0.0.0.0:TODO2

# درگاه ارتباط محلی بین Tor و obfs4. همیشه این را روی «auto» تنظیم کنید.
# «Ext» به معنای «تعمیم یافته» است، نه «بیرونی». سعی نکنید شمارهٔ درگاه خاصی را تنظیم کرده و یا روی 0.0.0.0 گوش کنید.
ExtORPort auto

# «<address@email.com>» را با نشانی ایمیل خود جایگزین کنید تا در صورت بروز مشکل بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم.
# این انتخابی است ولی تشویق می‌شود.
اطلاعات مخاطب <address@email.com>

# یک نام مستعار مورد پسند برای پل خود انتخاب کنید. این کار اختیاری است.
Nickname PickANickname

فراموش نکنید که گزینه‌های ORPort،‏ ServerTransportListenAddr،‏ ContactInfo،‏ <user> و Nickname را تغییر دهید.

  • از یک درگاه obfs4 ثابت بزرگتر از ۱۰۲۴ استفاده کنید، همچنان از ۹۰۰۱ اجتناب کنید.

  • توجه داشته باشید که هر دو درگاه OR Tor و درگاه obfs4 آن باید دسترس‌پذیر باشند. اگر پل شما در پشت یک دیوار آتش یا ترجمهٔ نشانی شبکه (NAT) قرار گرفته، مطمئن شوید که هر دو درگاه باز است. می‌توانید از آزمون دسترس‌پذیری ما برای بررسی دسترس‌پذیری درگاه obfs4 از اینترنت استفاده کنید.

۴. Tor را راه‌اندازی کنید

برنامهٔ Command Prompt را باز کنید. شاخهٔ خود را با دستور cd C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\‎ تغییر دهید. دستور tor.exe -f torrc را تایپ کنید.

۵. رویدادنگارها را پایش کنید

برای تأیید اینکه پل شما بدون هیچ مشکلی درحال اجرا است، باید چیزی شبیه به این را در C:\Users\<user>\AppData\Roaming\tor\notice.log مشاهده کنید.

[notice] Your Tor server's identity key fingerprint is '<NICKNAME> <FINGERPRINT>'
[notice] Your Tor bridge's hashed identity key fingerprint is '<NICKNAME> <HASHED FINGERPRINT>'
[notice] Registered server transport 'obfs4' at '[::]:46396'
[notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
[notice] Bootstrapped 100%: Done
[notice] Now checking whether ORPort <redacted>:3818 is reachable... (this may take up to 20 minutes -- look for log messages indicating success)
[notice] Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent. Publishing server descriptor.

۶. نکات پایانی

اگر در راه‌اندازی پل خود مشکل دارید، به بخش راهنمای ما‏ نگاهی بیندازید. اگر پل شما اکنون درحال اجرا است، نکات پس از نصب‏ را وارسی کنید.