این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا یک پل obfs4 را برپا کرده تا به کاربران سانسورشده کمک کنید به شبکهٔ Tor وصل شوند. نیازمندی‌ها:

  1. اتصال‌دهندگی اینترنت ۲۴/۷
  2. قابلیت به نمایش در آمدن درگاه‌های TCP روی اینترنت (مطمئن شوید که NAT مزاحم نمی‌شود)

نکتهٔ ۱: اگر پلتفرمی را اجرا می‌کنید که در این صفحه فهرست نشده است، می‌توانید obfs4 را از منبع گردآوری (compile) کنید.

نکتهٔ ۲: اگر قصد دارید یک رلهٔ موجود اما غیر پل را به یک رلهٔ پل تبدیل کنید، توصیه می‌شود نشانی IP، نام و اثر انگشت را تغییر دهید تا از کشف‌شدن آسان و قرار گرفتن در لیست سیاه ISPها یا دولت‌ها اجتناب کنید.

Void Linux

نحوهٔ استقرار پل obfs4 در Void Linux

Arch Linux

نحوهٔ استقرار پل obfs4 در Arch Linux

CentOS / RHEL

نحوهٔ استقرار پل obfs4 روی CentOS/RHEL

Windows

نحوهٔ استقرار پل obfs4 در Windows

پس از نصب

نحوهٔ پیدا‌کردن پل خود در جستجوی رله و اتصال به‌صورت دستی

Debian / Ubuntu

نحوهٔ استقرار یک پل obfs4 روی Debian / Ubuntu

Docker

نحوهٔ مستقر‌کردن پل obfs4 با استفاده از یک کانتینر Docker

DragonFlyBSD

نحوهٔ استقرار پل obfs4 روی DragonflyBSD

Fedora

نحوهٔ استقرار پل obfs4 روی فدورا

FreeBSD

نحوهٔ استقرار یک پل obfs4 روی FreeBSD

NetBSD

نحوهٔ استقرار یک پل obfs4 را روی NetBSD

OpenBSD

نحوهٔ استقرار یک پل obfs4 روی OpenBSD

OpenSUSE

نحوهٔ استقرار پل obfs4 در OpenSUSE