1. Instalați pachetele necesare

apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges

2. Editați fișierul de configurare

Aceasta presupune că veți configura depozitul de pachete al proiectului Tor pentru Debian/Ubuntu, care este documentat aici.

Puneți liniile de mai jos în fișierul de configurare /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades, tot ce era inițial în fișierul generat poate fi eliminat înainte de a adăuga liniile de mai jos.

Debian:

Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
    "origin=TorProject";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Ubuntu:

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    "TorProject:${distro_codename}";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Debian și Ubuntu:

Actualizați fișierul /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades cu următorul conținut

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "5";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";

3. Repornire automată

Dacă doriți să reporniți automat adăugați următoarele la sfârșitul fișierului /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades:

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

4. Testare

Puteți testa configurația de actualizare fără supraveghere cu următoarea comandă:

# unattended-upgrade --debug

Dacă doriți doar să vedeți ieșirea de depanare, dar nu modificați nimic utilizare:

# unattended-upgrade --debug --dry-run