1. Gerekli paketleri kurun

apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges

2. Yapılandırma dosyasını düzenleyin

Bu işlemde, burada açıklandığı gibi, Debian/Ubuntu için Tor Project paket deposunu yapılandıracağınız varsayılır.

Aşağıdaki satırları /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades yapılandırma dosyasına ekleyin. Bu satırları eklemeden önce özgün dosyanın içindeki her şeyi kaldırabilirsiniz.

Debian:

Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
    "origin=TorProject";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Ubuntu:

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    "TorProject:${distro_codename}";
};
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
};

Debian ve Ubuntu:

/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades dosyasını aşağıdaki içerikle güncelleyin

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "5";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";

3. Otomatik yeniden başlatma

Otomatik olarak yeniden başlatılmasını istiyorsanız, /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades dosyasının sonuna şunları ekleyin:

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

4. Sınama

Gözetimsiz yükseltme kurulumunuzu şu komutla sınayabilirsiniz:

# unattended-upgrade --debug

Yalnızca hata ayıklama çıktısını görmek, ancak hiçbir şeyi değiştirmemek istiyorsanız, şunu kullanın:

# unattended-upgrade --debug --dry-run