1. Bir kapsayıcı kurun

Kapsayıcıyı kurmanıza yardımcı olacak bir docker-compose dosyamız var. Önce docker-compose.yml dosyasını indirin ve ardından docker-compose.yml ile aynı dizinde bulunan .env adlı yeni bir dosyaya köprü yapılandırmasını yazın. Kalıp şu şekildedir:

# Köprünüzün Tor bağlantı noktası.
OR_PORT=X
# Köprünüzün obfs4 bağlantı noktası.
PT_PORT=Y
# E-posta adresiniz.
EMAIL=Z

X yerine istediğiniz OR bağlantı noktasını, Y yerine obfs4 bağlantı noktasını (her iki bağlantı noktasının da güvenlik duvarından geçirildiğinden emin olun) ve Z yerine e-posta adresinizi yazın. Böylece köprünüzle ilgili bir sorun çıktığında size ulaşabiliriz. Köprü yapılandırmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki komutları yürüterek kapsayıcıyı kurabilirsiniz:

docker-compose up -d obfs4-bridge

Bu komut, .env içindeki ortam değişkenlerini göz önünde bulundurarak docker-compose.yml dosyanızı otomatik olarak yükler.

Şimdi şuna benzer bir çıktı görmelisiniz:

Starting docker-obfs4-bridge_obfs4-bridge_1 ... done

Bu kadar! Artık kapsayıcınız yeni obfs4 köprünüzü yükler.

2. Kapsayıcıyı güncelleyin

Son kalıp sürümüne yükseltmek, çalışan kalıbın son sürümünü çekerek kolayca yapılabilir:

docker-compose pull obfs4-bridge

Ardından kapsayıcıyı yeniden başlatın:

docker-compose up -d obfs4-bridge

Köprünüzün data klasörünün (anahtarların bulunduğu) bir docker biriminde depolandığını unutmayın. Böylece son docker kalıbına güncellediğinizde köprünüzün kimliğini kaybetmezsiniz. Bilgisayarınızda birden fazla köprü işletiyorsanız, bu adımı her köprü için tekrarlamanız gerekir. tor-dev e-posta listesinde yeni resim sürümleri duyuruyoruz.

3. Günlük kayıtlarınızı izleyin

Aşağıdaki komutlar ile köprü günlüklerinizi inceleyebilirsiniz:

docker logs CONTAINER_ID

Tor Browser ile yeni bir köprü kullanmak için, "köprü satırına" gerek vardır. Köprü satırınızı şu komutla alabilirsiniz:

docker exec CONTAINER_ID get-bridge-line

Bu komutun çıktısı şunun gibidir:

obfs4 1.2.3.4:1234 B0E566C9031657EA7ED3FC9D248E8AC4F37635A4 cert=OYWq67L7MDApdJCctUAF7rX8LHvMxvIBPHOoAp0+YXzlQdsxhw6EapaMNwbbGICkpY8CPQ iat-mode=0

Köprünüzü kurmakta sorun yaşıyorsanız yardım bölümüne bakabilirsiniz. Köprünüz çalışıyorsa kurulum sonrası notları bölümüne bakabilirsiniz.

4. Gelişmiş kullanım

OBFS4_ENABLE_ADDITIONAL_VARIABLES seçeneğini 1 olarak ayarlayarak ve istenen torc seçeneklerinin önüne OBFS4V_ ekleyerek .env dosyanızda ek torc değişkenleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, AddressDisableIPv6 seçeneğini ayarlamak için .env dosyanıza şu satırları ekleyin:

OBFS4_ENABLE_ADDITIONAL_VARIABLES=1
OBFS4V_AddressDisableIPv6=1

Başlamak için .env kalıbımızı indirebilirsiniz.