This guide will walk you through the installation, operation, and maintenance of Snowflake proxy on Linux-based systems. Running a Snowflake proxy is an easy way to contribute to the Tor Project's anti-censorship efforts.

1. Install Go

First you will need to install and configure the Go compiler to build the standalone proxy from source code. Tafadhali ingia katika akaunti ya mtumiaji yenye haki ya sudo au moja kwa moja ukitumia root (katika hali ya baadaye ondoa sehemu ya sudo katika amri zifuatazo).

Ikiwa unaendesha Ubuntu au Debian unaweza kusakinisha Go kwa kutekeleza sudo apt install golang. Ikiwa unatumia Fedora, Red Hat au Amazaon Linux na sudo yum install golang au sudo dnf install golang.

You will need Go 1.21 or newer to run the Snowflake proxy. Please check your Go version by using the command go version. Otherwise download Go binary from the official website and follow its installation instructions.

2. Install git and clone Snowflake repository

Second you need the git client to download the Snowflake source code.

Ikiwa unaendesha Ubuntu au Debian unaweza kusakinisha git kwa kutekeleza sudo apt install git. Ikiwa unatumia Fedora, Red Hat au Amazon Linux na sudo yum install git au sudo dnf install git. VInginevyo shauriana na nyaraka za mfumo wako wa uendeshaji.

Please execute the following steps with the user account under which the proxy should be executed. Usitumie root.

Inapendekezwa kuunda akaunti tofauti ya snowflake yenye haki zilizozuliwa kwenye mfumo.

Open your terminal and clone the source code:

git clone https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake.git

3. Build Snowflake proxy

After you cloned the repository, you can build Snowflake proxy binary by running the command:

cd snowflake/proxy
go build

4. Run the Snowflake proxy

After your proxy finished to compile, you can run it with the command:

nohup ./proxy &

Note: The command nohup allows the program to run in the background even after the terminal is closed, and & puts the command in the background immediately.

If you want to save the proxy output to a logfile, for example, to see your proxy usage, you can use:

nohup ./proxy >snowflake.log 2>&1 &

5. Make sure the proxy is started after a reboot of the system

Edit your crontab by running the command:

crontab -e

Ingiza laini ifuatayo (mfano, rekebisha njia kwa hali yako)

@reboot nohup /home/snowflake/snowflake/proxy/proxy > /home/snowflake/snowflake/proxy/snowflake.log 2>&1 &

Tafadhali thibitisha ikiwa hii inafanya kazi kwa kuwasha upya mfumo na kuangalia kumbukumbu. Note: On some Linux installations this might not work.

6. Keep your Snowflake proxy updated

Ili kusasisha proksi yako ya snowflake, tekeleza amri zifuatazo kila baada ya wiki chache (ingia ukitumia akaunti ya mtumiaji uliyotumia wakati wa kusakinisha proksi):

kill -9 $(pidof proxy)
cd snowflake/
git pull
cd proxy
go build
nohup ./proxy >snowflake.log 2>&1 &