بستهٔ تیم خیابانی

این بسته شامل تراکت‌های قابل چاپ، استیکر، و چیزهایی دیگر برای تشویق افراد به استفاده از Tor است. همهٔ مطالب مربوط به این نشست ممکن است به‌صورت آزادانه تحت اجازه‌نامهٔ Creative Commons 4.0 Attribution International توزیع شود، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

Title Type Links Last Updated
Snowflake stickers (png and pdf) stickers File 2022
Onion guide fanzine (English) zine File 2021
Onion guide fanzine (Español) zine File 2021
Onion guide fanzine (Português Brasil) zine File 2021
Onion services explained in 7 steps mini zine File 2020
Onion routing explained in 8 steps mini zine File 2020
Tor for Anti-censorship handout Front / Back 2019
Tor for Feminists handout Front / Back 2019
Tor for Human Rights handout Front / Back 2019
Tor for Privacy handout Front / Back 2019
Tor one pager handout Front / Back 2018
Run a relay handout Front / Back 2018
Tor Brochure brochure File 2015