در این بخش نحوهٔ پیکربندی سرویس Onion خود را برای به‌کار انداختن صدور مجوز سرویس‌گیرنده ، Onion-Location و نکاتی برای افزایش امنیت سرویس Onion خود خواهید یافت.

Onion-Location

یاد بگیرید که چگونه یک Onion-Location را برای سایت Onion خود تنظیم کنید.

صدور مجوز سرویس‌گیرنده

نحوهٔ تنظیم صدور مجوز سرویس‌گیرنده را برای سرویس‌های Onion خود بیاموزید.

امنیت عملیاتی

نکات بیشتری برای ایمن‌سازی سرویس Onion خود بیاموزید.

HTTPS برای سرویس Onion شما

بیاموزید چرا برخی از پیازها گواهی TLS دارند.

رهنمون‌های DoS سرویس Onion

نکاتی برای کمک‌کردن به پشت‌سرگذاشتن زمان‌های آشفته.

نشانی‌های پوچ

نشانی‌های Onion که راحت‌تر قابل تشخیص است.