Bu rehber sansürlenen kullanıcıların Tor ağıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için Docker kullanın bir WebTunnel vekil sunucusunun nasıl kurulacağı hakkında bilgi verir.

0. Etki alanınızı ve İnternet sunucunuzu yapılandırın

Aşağıdaki adımlara geçmeden önce etki alanınızı ve İnternet sunucunuzu yapılandırmanız gerekir. Sitenizin etki alanını ve İnternet sunucusunu nasıl kuracağınızı görmek için WebTunnel rehberinin ilk bölümüne bakın.

1. Docker çalışma ortamını kurun

Bu adımdaki yönergeler Debian tabanlı sistemler içindir ancak desteklenen diğer platformlar için Docker yönergelerini bulabilirsiniz.

# apt install curl sudo
$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sudo sh ./get-docker.sh

2. Docker için WebTunnel köprüsünü çalıştırın

URL yerine etki alanınızı ve yolu yazın (WebTunnel rehberinin ilk bölümüne bakın) ve OPERATOR_EMAIL yerine e-posta adresinizi yazın. Ardından şunu çalıştırın:

$ truncate --size 0 .env
$ echo "URL=https://yourdomain/and/path" >> .env
$ echo "OPERATOR_EMAIL=your@email.org" >> .env
$ echo "BRIDGE_NICKNAME=WTBr$(cat /dev/urandom | tr -cd 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmMNBVCXZLKJHGFDSAQWERTUIOP0987654321'|head -c 10)" >> .env
$ echo "GENEDORPORT=4$(cat /dev/urandom | tr -cd '0987654321'|head -c 4)" >> .env

Bu komutlar, WebTunnel köprüsünün yapılandırması için bir ortam dosyası (.env) oluşturur.

3. WebTunnel docker compose dosyasını indirin

$ curl https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/webtunnel/-/raw/main/release/container/docker-compose.yml?inline=false > docker-compose.yml

4. WebTunnel köprünüzü başlatın

docker compose up -d

Bu Docker compose dosyasının varsayılan olarak kendiliğinden güncellendiğini ve WebTunnel köprü sunucusunu başka bir işlem yapmadan güncelleyeceğini unutmayın. Bu davranışı durdurmak için watchtower özelliğini kaldırın.

5. WebTunnel köprünüzü deneyin

Aşağıdakileri çalıştırarak köprü satırı adresinizi alabilir ve çalışıp çalışmadığını doğrulayabilirsiniz:

$ docker compose exec webtunnel-bridge get-bridge-line.sh

You can copy and paste the bridge line in Tor Browser, and it should work. The IPv6 address you get is randomly generated and never used. It's just there because the pluggable transport specification requires an IP address there. By default, your docker WebTunnel bridge will be distributed via Bridges website.